Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hoanglinh_df2007
#562536 Trước mình cài AutoCad 2012 nhưng sau đó lại xóa, bây giờ muốn cài lại thì không được, khi Setup nó cứ hiện ra mục đánh dấu tích (tức là vừa cài rồi)

Bây giờ không biết phải làm sao để cài đặt lại. Mong tất cả người giúp đỡ!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement