Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Prettyboy_Kute
#561419 Em đang dùng bản express, nhưng nó không có đủ chức năng nên em không thể làm bài tập được.

Hôm qua em gỡ bản express ra, rùi bây giờ cải bản full, nhưng mãi không cài được.

Cài đến bước Installation Rules thì nó báo Previous releases of Microsoft Visual Studio 2008 Failed, như cái hình này nè.

Em đang cần cài gấp để làm bài Project, không cài được thì chết rùi.

Có bác nào pro giúp em cái.

By giangho_domau_choiem_dotinh1995
#561426 Em đang dùng bản express, nhưng nó không có đủ chức năng nên em không thể làm bài tập được.

Hôm qua em gỡ bản express ra, rùi bây giờ cải bản full, nhưng mãi không cài được.

Cài đến bước Installation Rules thì nó báo Previous releases of Microsoft Visual Studio 2008 Failed, như cái hình này nè.

Em đang cần cài gấp để làm bài Project, không cài được thì chết rùi.

Có bác nào pro giúp em cái. Chào bạn mình vừa vào web nước ngoài coi và vừa sửa được rồi, bạn làm theo mình nhé

bạn nhấn phím "windows + R " vào regedit, tiếp tới bạn tìm tới khóa này

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DevDiv\VNS\Servicing\9.0\EXP\1033

sửa các thông số thành bân dưới

"SP"=1

"SPIndex"=1

"SPName"="SP1"

chúc bạn thành công

By kazenka
#561433 Chào bạn mình vừa vào web nước ngoài coi và vừa sửa được rồi, bạn làm theo mình nhé

bạn nhấn phím "windows + R " vào regedit, tiếp tới bạn tìm tới khóa này

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ DevDiv\VNS\Servicing\9.0\EXP\1033

sửa các thông số thành bân dưới

"SP"=1

"SPIndex"=1

"SPName"="SP1"

chúc bạn thành công Cái này mình cũng gặp năm ngoái.

Bạn hãy cần cài Visual Studio 2008 vào. Chắc chắn 100% là vẫn báo lỗi như vậy. Chưa nói xong, tiếp theo down bản update visual sudio SP1 về (trên trang microsoft) up lên. Xong xuôi hết rồi thì cài SQL 2008 vào, chắc chắn OK

By Enrique
#561435 Mìh dùng Winvista, làm theo chỉ dẫn của bạn chỉ đến : "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft " và không thấy "\DevDiv\VNS\Servicing\9.0\EXP\1033" đâu hết, có cách nào khác không vậy ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement