Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Daniels
#560931 khi em bật ảnh và dùng lệnh Liquify thì màn hình chỉ hiện lên 1 màn hình đen xì không hiểu sao nữa ::

mà e muốn chỉnh sửa khuôn mặt không còn cách nào khác ai biết chỉ dạy giúp e mấy cách chỉnh sửa mặt nhá
By lautrang_chieudong_salami
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement