Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By helen_bui_1987
#559900 Ai có file mso.dll cho e xin để e Cr-ack cái office phát ai có send e link down hay gửi vào email: [email protected] tks cho ai share
By girl_l0v3_00
By Freca
#559939 chắc bạn dùng MSO 2007 à...sao bạn không dùng bản Enterprise bản này dùng key là active vĩnh viễn luôn
Kết nối đề xuất: