Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hilly_cheryl22444
#559367 các bạn chỉ dùm mình các gõ công thức toán học trong word 2010 với, mình Thank nhiều nhiều nhiều thật nhiều nha :-ss
By Korbin
#559388 Bạn tải Microsoft Mathematics 4.0 về cài, nó sẽ tích hợp vào Word:

Lịnk: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chọn bản phù hợp với cấu hình nhé
By camvan3101
#559412 trong bản thân office 10 đã có 2 cách đánh công thức toán rồi.

1 là insert -> Equation

2 là insert -> Object-> Microsoft equation 3.0

ngoài ra bạn cũng có thể down về phần mềm mathtype 6.8. nó sẽ hỗ trợ 1 tab riêng trên tool của office.
MathType 6.8
Hình đại diện của thành viên
By motlan
#847968 Hướng dẫn kèm hình ảnh đây

Word 2007 cho phép bạn chèn các công thức toán học. Để xem công cụ toán học:
• Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn công thức toán học
• Kích tab Insert trên vùng Ribbon
• Kích nút Equation trên nhóm Symbols
• Chọn công thức toán học phù hợp hay kích Insert New Equation

• Để chỉnh sửa công thức toán học: Kích chọn công thức và tab Design sẽ xuất hiện trên vùng Ribbon

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement