Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ngo_son
#558520 Có anh chị nào cho em xin cái phần mềm đổi đuôi ảnh .jpg hay JPEG sang đuôi .dat được không zạ. Em tìm cả mấy tiếng rồi không thấy
By Taji
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement