Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By anhkiethoalan
#558518 Máy em cài dev-c, tạo file exe xong, run -> couldn't create process là sao?, nếu chạy trực tiếp thì : .... Is not a valid win32 application ?

Làm sao ?

Mong các bạn chỉ cho em cách khắc phục

By Doron
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement