Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By dangcaycuocdoi_qn
#558288 Trên máy mình có 2 trình duyệt, đó là Firefox và Chrome. IDM trên Firefox thì hoạt động bình thường, còn trên Chrome thì vô tác dụng. Không bắt link được!

Sao thế nhỉ?
By bi_lak
By ngomytien
#558426 Vào option chọn cái automatically start dowloading of URL... ấy!!!

Còn nếu vừa cho proxy vào idm để dow max băng thông rồi thì bỏ nó đi cho nó getlink nhanh!!!Chúc bạn may mắn

Kết nối đề xuất: