Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By cun_xinh
#557766 Mọi lần mình cài windows cho đĩa vào restart lại thì có phần boot CD/DVD rồi bấm 1 phím bất kỳ là xong nhưng lần này vẫn đĩa đấy thì cho đĩa vào restart lại không có phần đấy nữa,mình không cái được windows ai giúp mình với.
By thucle77
By b4by_kut3_93
#557848 Nếu sử dụng máy dell thì f12 để vào giao diện boot rồi chọn từ CD/DVD, nếu máy khác thì nhấn F2 để vào giao diện Setup rồi bạn mà tới tab Boot chọn từ CD/DVD rồi cài
By blog_tieuquy
#557929 ấn f8 liên tọi từ lúc khởi động ắt sẽ thành công F8 máy mình là chọn chế độ khởi động (vào safe mode chẳng hạn). tốt nhất là thử 1 vài phím F2,8,12... còn nếu vẫn không được thì vào bios chỉnh lại thứ tự boot
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement