Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By phong_phieu
#557667 Mình sẽ chỉ dẫn mọi người cài MathType vào Office 2013 nếu ai chưa biết làm thì chú ý nhé...

Hướng dẫn đưa MathType vào Office 2013


Bước 1: Cài Office 2013 & MathType

ai chưa có xin tải: MathType 6.8

Bước 2: các bạn vào theo 2 đường dẫn

C: Program File/MathType/MathPage

Copy lấy MathPage.wll

C: Program File/MathType/Office Support

Copy lấy MathType Commands 6 For Word 2010.dotm


Bước 3: Copy 2 file MathPage.wll

& MathType Commands 6 For Word 2010.dotm vào đường dẫn

C: Program File/Microsoft Office/Office15/STARTUP


Chúc các bạn thành công!
By babymilo_285
By nh0xdangyeu
#557751 Thank bác!

Lỗi này tương tự với lỗi ngày xưa trên office 2010.

Chắc Mathtype sau này sẽ sớm fix thôi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement