Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Burrell
#557664 em mới dùng thử proshowgold thấy khá hay nhưng khi xuất film nó cứ có cái dải màu vàng trên video do chưa đăng ký bản quyền, em vừa thử Cr-ack chặn host nhưng vào nó cứ đòi bản quyền mem nào có link Cr-ack+hướng dẫn xin chỉ cho!
Kết nối đề xuất: