Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By ox_minhhieu_2ov3_forever_px91
#556908 Mình đang dùng office 2013 bản 64 bit. Nhưng hiện tại không in được. Mỗi lần in báo lỗi thế này.


In từ các ứng dụng khác bình thường. Chỉ bị lỗi trong bộ office 2013 thôi.

By erjka_kon
By Roxbury
#556950 Bạn thử qua Excel in lại xem có được không. In trang trắng ấy. Excel hay Word cũng bị vậy mà. Cứ in từ bộ office 2013 là bị thôi. In từ foxit bình thường.
By H_T
#557025 Mình cũng bị như bạn, vừa phải remove Office 2013 đi, quay lại 2010
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement