Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Wacleah
#556838 Script lấy link down film từ Dailymotion (đã test Maxthon, FF).

Đối với những bạn xài add-on đại loại như Flashblock, nhớ unlock cái player trước nhá.

Cách dùng: paste code vào vùng command (Console tab) của Firebug/Develop Tools (F12) của trình duyệt, Enter:

Code: if(!o){var x=document.getElementById("top_content_box").childNodes[1].childNodes[3].childNodes[1].childNodes[4].value;x=x.substring(x.indexOf("_url%22%3A%22")+13);x=x.substring(0,x.indexOf("%22"));var o=unescape(unescape(x));}o; Script run xong sẽ có thêm 1 dòng mới, nó là link download film. Chép vào IDM và ... tới đây bít òi hén.

Có bro nào cải tiến được thì tốt cho a e wá!

Why?: Coi mà nó stream cà giật thấy ghét, cũng chẳng thèm load hết cho mình

ENJOY!


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement