Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Finleigh
#556138 Tình hình máy mình xài Microsoft Office 2003 và mỗi lần mở word thì nó báo lỗi như thế này
"an error has occurred in metconv.txt file please view the metconv.log file for more information"


Ai biết khắc phục giúp mình với nhé! Mặc dù mình vừa gỡ bỏ và cài lại nó vẫn báo như thế, bộ cài đặt mình cài ở máy khác thì xài tốt không bị như thế! Máy mình xài BKAV bản quyền
By ILOVE_YOU
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement