Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By mosvananh
#555159 ai cho hỏi có phàn mềm đóng băng nào có thể không cần mở để cập nhật cho phần mềm quét virut không vậy??? mỗi lần mở ra đóng lại để update cho cái quét virut nhà mình mất thời (gian) gian thật
By vangtrang_sedoi2001
By yuna_moon
#555209 đã đóng băng thì cần gì diệt virus, mà cài diệt virus rồi thì cần gì đóng băng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement