Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By cafefifteen
#554855 (nếu bạn chưa có tài khoản trong Outlook vui lòng xem bài )

Mở chương Outlook, vào tài khoản cần tạo chữ ký, sau đó chọn Tool/Options... và nhấn Click

Trong phần Opions chọn Mail Format, tìm đến cái nút Signatures... để khai báoChọn New để khai báo một chữ ký mới

Đặt tên để lưu chữ ký

Chọn Edit để chỉnh sửa hay New để thêm mới, tạo mới
Sau đó Click OK
* Lưu ý: để chử ký luôn luôn xuất hiện trong thư điện tử gởi cho khách hàng hay trả lời thư điện tử của khách hàng, bạn phải chọn vào 2 dòng: Signature for new mesages và Signature for replies and forwards tên file ( tệp tin) chứa chữ ký đó, bạn có thể sử dụng chữ ký khác nhau để gởi mail và gởi mail phản hồiLưu Ý: Bạn có thể Copy từ file word để bỏ vào phần tạo chữ ký, nếu chữ ký có hình ảnh thì chỉnh lại đường dẫn hình ảnh để hiển thị.
By iron_pigeon_vqs
By dieulinh060986
#554936 Làm sao add logo vậy bạn mình làm rùi mà nó cứ không hiện. Giúp mình với Thank
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement