Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Xarles
#554285 tình hình là em thấy kiểu chữ này rất đẹp nhưng lại chả biết làm như thế nào.có pro nào giỏi đồ họa hay photoshop chỉ dẫn em với.thank các pro trước

By kenshin7611
#554310 tình hình là em thấy kiểu chữ này rất đẹp nhưng lại chả biết làm như thế nào.có pro nào giỏi đồ họa hay photoshop chỉ dẫn em với.thank các pro trước

biết cách làm chưa bạn .
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement