Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Baothghalach
#553750 mình muốn tự học tiếng trung hoa (mục đích học cho biết)

bạn nào có phần mềm tự học tiếng trung hoa nào dễ hiểu, đơn giản cho người chưa biết gì thì giúp mình nha! mình vừa dùng thử 1 số phần mềm nhưng không hiểu được!

cảm ơn!

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement