Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nguyenhoang_long2205
#553528 - Mình dùng máy ảo VirtualBox, các bạn cho mình hỏi một chút

- Tại sao mình không copy và paste được một đoạn văn hay 1 link nào đó từ màn hình máy thật qua ảo và ngược lại. Nói chung là copy 1 dòng chữ nào đó, copy và paste qua lại giữ 2 máy ấy.

- Trước đây thì được nhưng sau khi mình cài lại windows rồi cài máy ảo thì thấy không copy và paste qua lại được giữa 2 máy với nhau nữa.


- Mình thường Reg Key NIS nên vừa gõ sẵn địa chỉ Email bên màn hình máy thật rồi chỉ chuyện copy và paste sang máy ảo. Khi khởi động reset lại máy ảo cũng không mất đi địa chỉ Email vừa được copy ấy, bởi vậy mình rất cần chức năng này cho tiện và không mất nhiều thời (gian) gian để phải gõ lại địa chỉ Email bên máy ảo khi mình REg key NIS.

- Mình dùng Windows 7 cho máy thật và Windows XP cho máy ảo, vừa cài Guest Additions cho máy ảo.

- Mình không biết chỉnh sao nữa, mong các bạn giải quyết dùm mình với ^.^

- Thank's...
By [email protected]
By iwish_helovedme_forever
#553537 Hik... không có ai giúp được mình về vấn đề này sao Tội nghề cho em quá, anh cũng không biết vụ này
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement