Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By nhocxinhnhockieu_nhociuanhroi
#553115 Hôm nay mình down cái game ở Vnzoom thì tự nhiên Google Chrome báo là có virut nên chặn lại không cho vào. Không biết lý do tại sao nữa

By fantasy_belong_love_9x
By Anoki
#553171 có thể có virus chăng hay google thù vnz nhỉ không có pro nào giải KẾT với nhỉ ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement