Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By hoanhuy_262
#553090 tui vừa cài đặt phiên bản windows 8 pro with WMC và vừa kích hoạt thành công. Khi đó thì ứng dụng camera của windows 8 hoạt động bình thường. Nhưng 1 thời (gian) gian sau (sau khi vừa cài rất nhiều phần mềm) tui mới bật lại cái camera ấy thì nó báo là " Could not start the camera ". tui tìm trên mạng cũng có nhiều người hỏi nhưng chưa có câu trả lời. Đúng ra là chỉ có các ứng dụng metro là không chạy được camera còn yahoo vẫn chat wc tốt.

Xin pro nào xử lý hộ vụ này với

By kute_0o0
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement