Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By matdammau_khocchotinhroile_012
#553087 Tình hình là chương trình Vaio Media Gallery của mềnh không tự động cập nhật được nhạc, hình ảnh và video trong máy. Các pro giúp mềnh khắc phục lỗi này với. Đồng thời (gian) ai có chỉ dẫn sử dụng của Vaio Media Gallery và Vaio Media Plus thì cho mềnh xin với nhé!!!

Xin chân thành cảm ơn

By tear_backflow
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement