Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By h0n3m9ju4v0n9v4y_ndt
#552322 Mình bị lỗi này khi cài xong Project và mở lên thì nó thế này, mặc dù Active và dung bình thường nhưng mỗi lần mở lên là nó lại hiện thong báo thế nào ( về ngôn ngữ gì đó ) Ai biết cách khắc phục chỉ giùm với . thanks .

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement