Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Eddison
#552034 cả nhà cho mình hỏi khi dowload nó hiện ra:

permisson denied. please check your firewall settings and ensure that IDM has permits to access the Internet

Details:

cannot connect to stream2.s4.mp3.zdn.vn:80

By sailor_moon
#552044 Vô Windows Firewall koi IDM có bị chặn ko, nếu có thì bỏ chặn IDM koi sao bạn.
By fatdragon31
#552054 cả nhà cho mình hỏi khi dowload nó hiện ra:


permisson denied. please check your firewall settings and ensure that IDM has permits to access the Internet

Details:

cannot connect to stream2.s4.mp3.zdn.vn:80 Có thẻ link die thử với link khác. add idm vào trustzone của firewall. nếu có tường lửa trên antivirus thì add idm vào.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By anhtl7x
#552055 a ơi. Thank anh nhưng a có thể chỉ dẫn em với windows được không ah!
By Hamo
#552058 a ơi. Thank anh nhưng a có thể chỉ dẫn em với windows được không ah! Bạn xài Windows gì?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement