Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By kilac_master
By near_2806
#549445 vỉ rut rồi bạn ! quyét lại máy không được thì ghót lại ! mình xưa cũng bị thế
By queensami308
#549703 Tắt khởi động cùng windows trong msconfig => start up đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement