Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By yeuem_kodc_li_cuyeu
#549383 tui dùng windows 8 pro bản quyền,key sịn,đã active ok,vừa rồi nge vụ ms họ cho free cái media center.tui cũng làm theo lên trên gôgle get key free,rồi được ms họ cho key,nhưng tui không thể add được key như hướng dẫn,tui lamf như ở bài này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

nhưng khi tui search add features thì chỉ thấy hiện lên tuỳ chọn turn windows features on or off thôi không thayd hiện Add features to Windows 8 như bài nói,mong các bnaj jup đỡ

By Brantley
#549410 tui dùng windows 8 pro bản quyền,key sịn,đã active ok,vừa rồi nge vụ ms họ cho free cái media center.tui cũng làm theo lên trên gôgle get key free,rồi được ms họ cho key,nhưng tui không thể add được key như hướng dẫn,tui lamf như ở bài này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

nhưng khi tui search add features thì chỉ thấy hiện lên tuỳ chọn turn windows features on or off thôi không thayd hiện Add features to Windows 8 như bài nói,mong các bnaj jup đỡ không bạn nào bít à
By muonmaucuocsong_3000
#549430 tui dùng windows 8 pro bản quyền,key sịn,đã active ok,vừa rồi nge vụ ms họ cho free cái media center.tui cũng làm theo lên trên gôgle get key free,rồi được ms họ cho key,nhưng tui không thể add được key như hướng dẫn,tui lamf như ở bài này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

nhưng khi tui search add features thì chỉ thấy hiện lên tuỳ chọn turn windows features on or off thôi không thayd hiện Add features to Windows 8 như bài nói,mong các bnaj jup đỡ Bạn phải cài bản windows 8 pro mới thực hiện được cách này các phiên bản khác đều không tìm thấy add features. Bạn kiếm bản cài mới rồi làm như chỉ dẫn là ok mình vừa làm thành công rồi và cũng từng bị như bạn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement