Kiến thức tổng hợp về tin học, giới thiệu chia sẻ thủ thuật...
By Dowle
#548768 mình không vào được unikey.nhấn vô thì nó hiện failed to set up keyboard hook.Vậy là sao nhỉ.mong các bạn chỉ rùm mình.
By virgotinhyeu1479
By phuchuy3107
#548879 lỗi nhưng bạn vẫn có thể dùng TV như trước khi bị lỗi bạn cài đặt(uni, telex), như mình hiện tại nè, mở lên bị lỗi nhưng mình vẫn dùng TV đây !
Kết nối đề xuất: