Những điều nhỏ nhặt nhưng có thể giúp cuộc sống tràn đầy niềm vui! :good:
Nội quy chuyên mục: Những điều nhỏ nhặt nhưng có thể giúp cuộc sống tràn đầy niềm vui! :good:

Tìm kiếm, hỏi đáp: search.html
By Chadburne
#2226 Câu 2: trong đề thi cđ có câu :

trong các chất FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Hỏi số chất có cả tính oxi hóa và tính khử?

Mình thấy chỉ có 3 chất (là các muối Fe2+) mà đáp án tới 5 lận. Mọi cáời giải thích hộ với


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Afi
#2228 Bạn à, chỉ cần viết phương trình phản ứng là ra ngay thôi:

3 CH2=CH + 2 KMnO4 + 4H2O -> 3 CH2OH-CH2OH+ 2 MnO2+ 2H2O

nC2H4= 1,5. n KMnO4= 0.06 mol

-> V C2H4 = 1.344 l

Bạn nhớ nhé, phản ứng giữa anken và KMnO4 với thứ tự các chất như trong PƯ mình viết luôn có hệ số cân bằng lần lượt là 324322 với tất cả anken.

Còn câu hỏi thứ 2 bạn cần xem lại đáp án. Theo mình thì chỉ có 3 chất như bạn nghĩ thôi. Bạn nên Xem Đáp án chính thức của bộ giáo dục chứ bất nên xem đáp án bất rõ nguồn gốc trên mạng vì nó bất chính xác.

Chúc bạn sớm nhận được kết quả tốt!

By Jamon
#2243 mình trả lời giùm bạn câu 2 nhé.

có 5 chất có cả tính Oxi hóa lẫn tính khử ( chỉ trừ mỗi Fe2(SO4)3)

mình sẽ dẫn chứng tính oxi hóa và khử của 2 chất bạn thiếu

FeCl3: tính oxi hóa của Fe3+ còn tính khử của Cl-

Fe(NO3)3: có pư đặc biệt

4Fe(NO3)3 = 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement