Những điều nhỏ nhặt nhưng có thể giúp cuộc sống tràn đầy niềm vui! :good:
Nội quy chuyên mục: Những điều nhỏ nhặt nhưng có thể giúp cuộc sống tràn đầy niềm vui! :good:

Tìm kiếm, hỏi đáp: search.html
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035309 Kiến thức cơ bản nhưng 1 số bạn có thể không biết
1 mét khối, hay còn gọi là 1 khối nước tương đương 1 m3 = 1000 l nước

Mã: Chọn tất cả1 dm3 = 1 lít nước

1 m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000.000.000 mm3

==> 1 m3 = 1000 lít nước

Tương tự thế, không chỉ là lít nước, lít khi, thể tích khác như 1 m khối đá, cát,... cũng

Hình ảnh minh họa 1 mét khối nước = 1000 l
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement