Những điều nhỏ nhặt nhưng có thể giúp cuộc sống tràn đầy niềm vui! :good:
Nội quy chuyên mục: Những điều nhỏ nhặt nhưng có thể giúp cuộc sống tràn đầy niềm vui! :good:

Tìm kiếm, hỏi đáp: search.html
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035308 Đây là từ slang thường dùng hàng ngày của người Việt Nam
1 tấc bằng bao nhiêu cm, 1 li ly, 1 phân 1 thước là bao nhiêu cm 1 tấc là dài bao nhiêu centimets1 li = 1 mm
1 phân = 1 cm
tấc = 1 dm = 10 cm
1 thước = 1m = 100cm
1 cây số = 1000 m
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement