Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By Stanley
#61989 Trích: Nguyên văn bởi thichinh89 Em có một danh sách bên Excel muốn xuất nó ra bảng hay querry cũng được thì phải làm như thế nào?Cái danh sách này có MSSV(mã số sinh viên),(Họ và Tên),Lớp,Năm sinh. Từ trong Access, bạn vào menu: File / Get External Data / Import ... rồi làm theo yêu cầu.


Trích: Nguyên văn bởi thichinh89 muốn làm ra (tạo) 1 cái Form tìm kiếm.Khi em gõ vào MSSV thi hiện ra Họ và Tên,Lớp,Năm sinh(nói chung là các dặc tính cua SV .Thì đầu tiên phải làm những gì,các anh(chị) giúp chỉ dẫn giùm.
Link này anh(chị):Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bạn có thể dùng hàm DLOOKUP() hay dùng lệnh SQL với mệnh đề WHERE ...
Có nhiều cách để làm.
Nói chung đây là những vấn đề căn bản của lập trình ...
By Michael
#62006 Trích: Nguyên văn bởi muontennguoi Từ trong Access, bạn vào menu: File / Get External Data / Import ... rồi làm theo yêu cầu. Bạn có thể dùng hàm DLOOKUP() hay dùng lệnh SQL với mệnh đề WHERE ...Có nhiều cách để làm.Nói chung đây là những vấn đề căn bản của lập trình ... Em xuất được từ Excel qua Access rồi.Bây giờ làm sao làm ra (tạo) một cái Form.Để khi em gõ tên hay MSSV thì nó hiện ra STT,ngày tháng năm sinh,quê quán.Mong anh giúp cho
By Alvan
#62030 Trích: Nguyên văn bởi ngocchungkt2 Em xuất được từ Excel qua Access rồi.Bây giờ làm sao làm ra (tạo) một cái Form.Để khi em gõ tên hay MSSV thì nó hiện ra STT,ngày tháng năm sinh,quê quán.Mong anh giúp cho Bạn có thể tham tiềmo các bài thiết kế ứng dụng quản lý bán hàng ở Access và VBA.

Trong bài thiết kế form nhập hàng, có phần nói đến cách làm ra (tạo) một form tìm kiếm.

Bạn hãy nghiên cứu rồi áp dụng cho mình.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement