Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By Fearnleah
By koconyeu
#51162 Bạn có bảng theo dõi công nợ bằng excel không? Mình bất rành lắm về công thức nên bảng của mình làm rất thô khó theo dõi, bạn huớng dẫn thêm dùm nhé, thanks!
By anh_yeu_vo
#51461 ca nha oi cho giup minh voi: sep minh co 2 cong ty:A va B.Cong ty A thanh laptop cach day 3 nam.cong ty B dang lam thu tuc de thanh laptop nhung da phat sinh chi phi.Cong ty B mua may tinh,ban ghe lay hoa don GTGT nhung lay ten nguoi mua la cong ty A.Khi minh tiep nhan lam lai so sach cua cong ty B.Sep minh bao lay hoa don mua hang cua cong ty A de lam chi bay cho cong ty B.va chi khai noi bo thoi khong nop thue tren hoa don do.Lam nhu vay co hop ly khong.? Thanks ca nha nha!
By Bradleigh
#51724 Kiều này LOVE YOU hay gửi lên diễn đàn bàng THU-CHI va BANG THEO DOI CONG NO luôn nhé, tất cả người ai cũng cần hết, thanks !
By ngucto
#51811 bạn ơi vừa post xuất nhập còn rồi, cớ sao lại bất post luôn công nợ và thu chi cho anh em down về học hỏi
By Terrel
#52144 Love vừa làm 1 Topic và có file CÔNG NỢ. Mọi người qua bên kia coi, down về và lũy ý cho file CÔNG NỢ của Love,
By Rambert
#52211 nick của mình là phuonglieny, Love you add vào nhé, có gì mình bất hiểu hỏi luôn có được ko? Hnào phuonglieny mời café Hàng Hành nhé
By tatca_laem
#52276 Ban oi! sao mình tải về khi thay đổi giữ liệu lại bất thấy số phiếu nhập xuất trong cột chứng từ cả mà nó lại là o trắng. Bạn giải thích giúp mình với mình đang rát càn dùng phiéu nhập xuất này. Thank bạn nha.
By quaydau_labo
#52462 Trích: Nguyên văn bởi motthoi Ban oi! sao mình tải về khi thay đổi giữ liệu lại bất thấy số phiếu nhập xuất trong cột chứng từ cả mà nó lại là o trắng. Bạn giải thích giúp mình với mình đang rát càn dùng phiéu nhập xuất này. Thank bạn nha. Bạn xoá hết thì đâu còn gì đâu mà lấy được. Ban phải nhập không chứ,
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement