Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By phamcong_caca23
#341505

Cho mình hỏi cả nhà một chút, mình mua tài sản cố định về, nguyên giá 120.000.000, VAT 12.000.000, trích khấu hao trong 10 năm, mình định khoản tất cả người xem dùm mìn có đúng không nhé


N 211 120.000.000


N 133 12.000.000


C 111 132.000.000


hàng tháng mình trích khấu hao:


N 627 1.000.000


C 214 1.000.000


không biết mình định khoản có thiếu bút toán nào không.


Giúp đỡ mình với nhé!


Thank cả nhà!
By glassrain_ngocxit
#346364

Nguyên văn bởi 123dn

Cho mình hỏi cả nhà một chút, mình mua tài sản cố định về, nguyên giá 120.000.000, VAT 12.000.000, trích khấu hao trong 10 năm, mình định khoản tất cả người xem dùm mìn có đúng không nhé


N 211 120.000.000


N 133 12.000.000


C 111 132.000.000


hàng tháng mình trích khấu hao:


N 627 1.000.000


C 214 1.000.000


không biết mình định khoản có thiếu bút toán nào không.


Giúp đỡ mình với nhé!


Thank cả nhà!Bạn định khoản đúng rồi... chắc làm bài tập ha???


- Tài sản dùng cho sản xuất hay quản lý? Nếu quản lý trích khấu hao ghi


+ Nợ 6424/có 214; nếu dùng cho sx: Nợ 6274/có 214
By khaigiac
#346365Cho mình hỏi cả nhà một chút, mình mua tài sản cố định về, nguyên giá 120.000.000, VAT 12.000.000, trích khấu hao trong 10 năm, mình định khoản tất cả người xem dùm mìn có đúng không nhé


N 211 120.000.000


N 133 12.000.000


C 111 132.000.000


hàng tháng mình trích khấu hao:


N 627 1.000.000


C 214 1.000.000


không biết mình định khoản có thiếu bút toán nào không.


Giúp đỡ mình với nhé!


Thank cả nhà!Chuẩn rùi tuyetvoi: 10đ nhá !!!
By NT_LH
#346366

mình Thank nhé, nhưng cho mình hỏi vì mình thấy có tài khoản 242, trích trước, mình không biết có dùng trong định khoản tài sản cố định không
By kitten_linhchi
#346367

Nguyên văn bởi 123dn

mình Thank nhé, nhưng cho mình hỏi vì mình thấy có tài khoản 242, trích trước, mình không biết có dùng trong định khoản tài sản cố định khôngTK 242 chỉ dùng cho chi phí chờ phân bổ dài hạn (trên 12 tháng)
By lop05c1
#346368

- Nghiệp vụ trên bạn định khoản hoàn toàn chính xác. Mình chỉ muốn bổ xung tuỳ theo cách trích khấu hao mà bạn áp dụng cho đúng nhé.


- TK 242 không dùng cho tài sản cố định đâu bạn, mà dùng cho trường hợp phân bổ chi phí trong nhiều kỳ.
By pe_matmotmi
#346369

Bạn định khoản chuẩn rồi, TK 242 dùng để trích trước chi phí dài hạn, KHTS thì không phải cp đầu mà chỉ được phân bổ trực tiếp vào bộ phận sử dụng TS đó thôi.
By thainghia_lonely
#346370

bạn định khoản đúng rồi đó. Mình thấy bạn hỏi về tài khoản 242 nên bỏ sung 1 số ý kiến như thế này


tài khoản 242" chi phí trả trước dài hạn"


thuộc loại chi phí trả trc dài hạn gòm rất nhièu loại nhưng mình có thể liệt kê 1 số loại điển hình như sau:


-chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCD


- tiền thuê cơ sở hạ tầng vừa trả trước chio nhiều năm


- chi phí trả trc phục vụ cho HDKD của nhiều năm tài chính


- công cụ công cụ xuất dùng với giá trị lớn và công cụ đó tham gia vào HDKD trên 1 năm tài chính phải phân bổ dần vào đối tượng chịu chi phí trong nhiều năm


-chi phí di vay trả trc dài


- lãi mua hàng trả lũy , trả chậm


- chi phí sửa chữa lớn TSCD mà doanh nghề không trích trc phải phân bổ nhiều năm


- ........


( tham khảo chuẩn mực kế toán)

ví dụ :


khi mua TSCDHH.VH hay bất động sản đầu tư theo cách trả chậm trả góp


NTK 211,213.317( nguyên giá_ theo giá mua trả tiền ngay)


NTK133 (nếu có)


NTk 242 phần lãi trả chậm(= tổng giá thanh toán -giá trả ngay- thuế VAT nếu có)


Ctk 331 tổng giá thanh toán

định kỳ thanh toán cho người bán , ghi


NTK 331 số phải trả định kỳ gòm cả giá gốc và lãi trả lũy trả chậm định kì phải trả


CTK 111,112


định kỳ tính vào chi phí the số lãi trả chậm trả lũy phải trả ghi


NTK 635 Chi phí tài chính


CTK 242 chi phí trả trc dài hạn

tương tự như chi phí trả trc dài hạn là chi phí trả trc ngắn hạn "tài khoản 142 "
By ngoisao_mayman292000
#346371

Nguyên văn bởi 123dn

Cho mình hỏi cả nhà một chút, mình mua tài sản cố định về, nguyên giá 120.000.000, VAT 12.000.000, trích khấu hao trong 10 năm, mình định khoản tất cả người xem dùm mìn có đúng không nhé


N 211 120.000.000


N 133 12.000.000


C 111 132.000.000


hàng tháng mình trích khấu hao:


N 627 1.000.000


C 214 1.000.000


không biết mình định khoản có thiếu bút toán nào không.


Giúp đỡ mình với nhé!


Thank cả nhà!nếu dùng cho sản xuất thì cái này là 627.4. 9d:D
#346372

Cả nhà ơi giúp cho mình hỏi 1 chút: Nhập khẩu 1 TSCĐ phục vụ cho bộ phận sản xuất giá trị 20.000$ thuế nhập khẩu 50%, thuế GTGT của hàng nhập khẩu 10%, TSCĐ vừa nhận bàn giao và đưa vào sử dụng. (tỷ giá 1$ = 16.100đ)


mình đang thắc mắc k biết thuế nhập khẩu định khoản ntn và bài k cho thời (gian) gian trích khấu hao nữa. Mình đk, cả nhà sửa giúp mình nhé!

A>


N 211: 20.000 * 16.100 = 322.000.000


N 33312: 322.000.000 * 50% = 161.000.000


N 1331: 483.000.000 * 10% = 48.300.000


C 331: 531.300.000


B>


N 627 : 483.000.000


C 242: 483.000.000

Thank cả nhà nhìu nhé!
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement