Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By MacIntosh
#341504

Số dư đầu kỳ của TK 131:


Dư Nợ: 420.000


Dư Có: 50.000


Trong kỳ:


1> Ngân hàng báo có khách hàng trả nợ tiền mua hàng kỳ trước 250.000


2> Xuất kho bán thành phẩm , hóa đơn GTGT giá chưa thuế 850.000, thuế GTGT 10%, giá xuất kho 550.000, tiền bán hàng trừ vào tiền người mua đặt trước 50.000, số còn lại thu bằng TGNH(đã báo có)


Mình ĐK như này:


1>


Nợ TK 112: 250.000


Có TK 131: 250.000


2> a,


Nợ TK 632: 550.000


Có TK 155: 550.000


2b>


Nợ TK 112: 885.000


Nợ TK 131: 50.000


Có TK 511: 850.000


Có TK 333: 85.000


Mọi người cho mình hỏi khi phản ánh vào sơ đồ chữ T của TK 131 thì mình làm thế nào.để Dư đầu kỳ cả 2 bên à? mình chưa gặp chữ T kiểu này bao h.nên k bit trình bày thế nào.mong tất cả người cho ý kiến
By diepvinhcuong
#346373 sdd của đầu kỳ của 131 bên nợ các phát sinh bên có sẽ lây PS nợ - PS có = sdck
By Cace
#346374 tài khoản 131 là tài khoản lưỡng tính vì vậy mà nó có cả số dư của cả bên nợ và bên có. do vậy bên cứ phản ánh bình thường khác là ở hai bên nợ có đều có số dư thôi,dư nợ đầu kylaf số còn phải thu của khách hàng số dư có là số khách hàng vừa đặt trước bạn ạ. Nhưng phải chú ý đv tk này cần pahir phản ánh rõ hơn từng khchs hàng một nhé.
By domdomdidem_lilywillow
#346375 để dễ hiểu và cũng tiện theo dõi bạn mở chữ T của TK 131 rõ hơn cho từng khách hàng như vậy với bán hàng chưa thu tiền sẽ có số dư CK bên Nợ, còn người mua ứng trước tiền hàng sẽ có số dư bên Có


Chúc bạn thành công
By vivian_lil_kery
#346376 131 là TK lưỡng tính, khi hạch toán thì bạn phải hạch toán riêng trên hai chữ T cho hai khoản dư nợ vào dư có, nhưng đấy là trên lý thuyết học, bây giờ toàn làm trên phần mềm mà, đều có mã khách hàng nên bạn chỉ nhập thông tin là xong chứ
By nhox_bjnh
#346387

mặc dù nó là TK lưởng tính nhưng số dư đầu kỳ trên TK chử T chỉ được ghi bên nợ hay bên có thôi chứ không được ghi SDDK cả 2 bên. như bài trên của bạn thì SDĐK nằm bên nợ = 420-50 =370 ng
By sokola_minjangry
#346389 Híc, làm thế này thì o điểm mất bạn ơi.


1 trong các nguyên tắc khi hạch toán khoản phải thu của khách hàng là: hạch toán rõ hơn cho từng đối tượng phải thu.


Do đó, khi lên chữ T bạn không được để cho chữ T đó có cả số dư bên nợ và bên có.


Cũng không được đối trừ tương tự như bluestarvn, hai khoản phải thu khác nhau với từng đối tượng nhau, không đối trừ như vậy được.


Cách làm: lên chữ T riêng, TK 131 dư nợ và TK 131 mỗi TK có 1 chữ T nhé!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement