Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By nguyenngocthanh021991
#340068

Trong tháng 07/2005 Công ty A nhập khẩu 10.000m vải, giá nhập khẩu 20.000đ/m,thuế nhập khẩu 5%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%. Trong tháng công ty đã bán toàn bộ số vải trên với giá bán chưa thuế GTGT là 25.000đ/m, thuế GTGT 10%. Hãy xác định thuế GTGT phải nộp theo hai phương pháp tính thuế?. Nếu bạn là chủ công ty bạn sẽ chọn phương pháp nào để nộp thuế?.Vì sao?.Giả sử nếu trong tháng công ty mới bán được 5.000m, hãy xác định số thuế GTGT phải nộp theo hai phương pháp?.


Mọi người xem giúp mình bài này.Nhất là câu nộp thuế theo phương pháp nào và tại sao?


Thanks!
By dlvnn001
#344112

Nộp thuế theo phương pháp nào? Tại sao?


Tính thuế theo phương pháp trực tiếp được tính bằng cách lấy tổng doanh thu trừ chi phí nhân với thuế suất, do vậy doanh thu không được tách riêng thành doanh thu chưa thuế và thuế. Cuối kỳ xác định số thuế phải nộp sẽ được trừ trên doanh thu thuần, nhược điểm của phương pháp này là có thể có hiện tượng thuế chồng lên thuế, tức là đánh thuế nhiều lần trên cùng một mức doanh thu. Phương pháp này thường chỉ được áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, hộ gia đình, ...


Phương pháp khấu trừ mới được coi là phản ánh đúng bản chất bởi lẽ thuế được tính trên từng phần giá trị gia tăng ở mỗi khâu lưu thông, doanh thu được tách biệt ra doanh thu chưa thuế và thuế, thuế được theo dõi trên tài khoản riêng nên không ảnh hưởng đến doanh thu thuần cuối kỳ và khắc phục được nhược điểm thuế đánh nhiều lần trên một mức doanh thu.


Mong nhận được ý kiến đóng lũy thêm.
By girl_ngongcuong
#344113

Với câu này mình có ý kiến như sau:


- Phương pháp nộp thuế trực tiếp là phương pháp nào?


+ Trực tiếp trên doanh thu: Thuế GTGT phải nộp = DT X Tỷ lệ GTGT chịu thuế X Thuế suất


+ Trực tiếp trên GTGT: Thuế GTGT phải nộp= (DT - giá vốn) X Thuế suất


Nếu là trực tiếp trên doanh thu thì đúng như bạn ACS vừa nêu nhưng trực tiếp trên GTGT thì phải là đơn vị có hạch toán kế toán đầy đủ, có đầy đủ hóa đơn chứng từ vào, ra để xác định được chính xác doanh thu, giá vốn, chi phí


Là công ty thì nghiễm nhiên phải thực hiện hạch toán kế toán theo quy định (theo 48 hay 15) mà như vậy thì phương pháp khấu trừ là PP tối ưu nhất như bạn ACS vừa phân tích
By phamnhalai
#344114

Theo mình thì trong trường hợp mua hàng hóa có chịu thuế và không chịu thuế VAT hay không thì cả 2 phương pháp đều phải tách riêng hàng đó cho từng loại là hàng chịu thuế và không chịu thuế.Trường hợp mà không tách riêng được cụ thể thì ta sẽ hạch toán theo tỷ lệ doanh thu từ đó ta tính được thuế đầu vào của loại hàng được chịu thuế VAT.


Còn bài tập trên kia mọi người giải giúp cho mình .Mình làm bài trên như sau


+Theo phương pháp khấu trừ


Giá mua:200 triệu


Thuế NK :10 triệu


Thuế VAT đầu vào :21 triệu


Nguyên giá :210 triệu


-Khi bán toàn bộ lô hàng


Giá bán :250 triệu


Thuế VAT đầu ra :25 triệu


=>Số thuế phải nộp :25-21=4 triệu


-Khi bán 5000 m trong lô hàng


Giá bán :5000x25000=125 triệu


Thuế VAT đầu ra:12,5 triệu


=>Thuế đầu ra<thuế đầu vào.Không phải nộp thuế


+Theo phương pháp trực tiếp


NGuyên giá :231 triệu


-khi bán toàn bộ lô hàng


Thuế VAT nộp (250 triệu -231 triệu)x10%=1,9 triệu


-Khi bán 5000 m vải


(125 triệu -231 triệu/2)x10% =0,95 triệu

Mình thấy số thuế nộp theo phương pháp khấu trừ lớn hơn theo phương pháp trực tiếp


Mọi người xem lại mình bài làm nhé


thanks
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement