Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By tommynguyen90
#338247

minh kiem tra lai dong hoa don thi thay con hoa don do chua giao nhung lai k thay hoa don lien 1 va 3 dau? hoa dơn do ke khai vao thang 7.jo minh phai lay hoa don do di photo cong chung va lam bien ban mat hoa don dung k? ai co mau bien ban mat hoa don cho minh xin. Gui ve dia chi mail jum minh nhe: [email protected]. Thank nhieu!
By saudoi_thienthu
By frigidmoon
#341944

Em cũng làm mất liên 3 của hóa đơn GTGT, nhưng đây là liên 3 của hóa đơn huỷ. Do lúc đưa biên bản hủy HĐ cho khách hàng, em sơ ý vừa đưa cả liên 2, và liên 3 kèm theo. Đến hôm sau hỏi lại thì họ bảo chỉ nhận được liên 2 thôi, tìm không có liên 3. Hóa đơn đó em vừa kê khai với thuế là HĐ hủy rồi. Giờ em phải giải quyết như thế nào ạ?? Anh chị nào có kinh nghiệm giúp em với.


Thanks.
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement