Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By kieu_lien215
#335432

Ta vừa biết công thức tính giá vốn xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ là

Gía xuất kho = (Trị giá tồn ĐK + Trị giá nhập trong kỳ) / ( SL tồn ĐK + SL nhập trong kỳ)

Nếu : DN tính giá vốn hàng xuất kho theo pp BQ cả kỳ dự trữ


Số dư đầu kỳ TK 155 : 300 SP A, đơn giá 20

Trong kỳ có các NV sau:


NV1. Bán 300SP A cho khách hàng…….


……..


……..


NV6. Khách hàng trả lại 100SP A, DN vừa nhập kho

Thắc mắc : Cuối kỳ, khi tính giá vốn xuất kho theo phương pháp Bình quân cả kỳ dự trữ, có lấy 100SP A để tính vào số lượng nhập trong kỳ không ? Nếu có, sẽ lấy giá trị của 100 sp đó như thế nào ?


Nếu lấy theo đơn giá 20, có là vô lý k ? Vì đơn giá 20 là đơn giá của kỳ trước, mà 100SP A nhập về lại là hàng bán trong kỳ này , phải tính theo giá vốn của kỳ này ???
By [email protected]
#338422

Nguyên văn bởi ican89

Thắc mắc : Cuối kỳ, khi tính giá vốn xuất kho theo phương pháp Bình quân cả kỳ dự trữ, có lấy 100SP A để tính vào số lượng nhập trong kỳ không ? Nếu có, sẽ lấy giá trị của 100 sp đó như thế nào ?


Nếu lấy theo đơn giá 20, có là vô lý k ? Vì đơn giá 20 là đơn giá của kỳ trước, mà 100SP A nhập về lại là hàng bán trong kỳ này , phải tính theo giá vốn của kỳ này ???100 sp đó khi xuất ra đơn giá nào thì khi KH trả lại nhập kho lấy theo đơn giá đó. Coi như đây là nhập hàng mới trong kỳ này. Cuối kỳ bạn tính lại giá vốn XK thì lấy theo đơn giá nhập kho mới của 100 sp đó.


Nói thẳng là đơn giá kỳ trước không liên quan gì đến tính đơn giá mới cho kỳ này.By quangtrungks7a
#338423

Nguyên văn bởi ruachip1990

100 sp đó khi xuất ra đơn giá nào thì khi KH trả lại nhập kho lấy theo đơn giá đó. Coi như đây là nhập hàng mới trong kỳ này. Cuối kỳ bạn tính lại giá vốn XK thì lấy theo đơn giá nhập kho mới của 100 sp đó.


Nói thẳng là đơn giá kỳ trước không liên quan gì đến tính đơn giá mới cho kỳ này.


Bạn ơi, DN tính giá hàng xuất kho theo phương pháp BQ cả kỳ dự trữ, tức là cuối kỳ mới tính được giá vốn hàng bán. Vì thế khi xuất bán 100SP, mình chưa có giá vốn xuất kho. Cuối kỳ,, mình mới dùng các số liệu để lắp vào công thức, lúc đó mới ra giá vốn. Nhưng trong công thức, vẫn phải tính số lương nhập kho 100SP và giá trị của 100SP đó. Thế nên mình mới thắc mắc, không hiểu lấy giá trị 100SP ở đâu. Bạn hiểu ý mình hỏi không ?
By hoang_ns2000
#338424

Nguyên văn bởi ican89

Bạn ơi, DN tính giá hàng xuất kho theo phương pháp BQ cả kỳ dự trữ, tức là cuối kỳ mới tính được giá vốn hàng bán. Vì thế khi xuất bán 100SP, mình chưa có giá vốn xuất kho. Cuối kỳ,, mình mới dùng các số liệu để lắp vào công thức, lúc đó mới ra giá vốn. Nhưng trong công thức, vẫn phải tính số lương nhập kho 100SP và giá trị của 100SP đó. Thế nên mình mới thắc mắc, không hiểu lấy giá trị 100SP ở đâu. Bạn hiểu ý mình hỏi không ?HT theo PP này thì tất cả các bút toán liên quan đến giá vốn đều là cuối kỳ mới tính được thì chuẩn rồi.


100sp này lấy theo đơn giá 20 nhá!By lk_nlw
#338425

Cuối kỳ ở đây không phải là cuối tháng cuối quý cuối năm j hết mà là khi nào kết thúc quá trình sản xuất SPA, nhập kho thì ta tập hợp chi phí tính giá SPA. Khi có giá xuất kho ( giá vốn ) thì ta bán cho KHB theo giá vừa tính toán. Khi KHB trả lại hàng thì ta đk hàng bán bị trả lại theo đơn giá xuất bán.
By baobinh_chocolat
#338426

Nguyên văn bởi hkt88

Cuối kỳ ở đây không phải là cuối tháng cuối quý cuối năm j hết mà là khi nào kết thúc quá trình sản xuất SPA, nhập kho thì ta tập hợp chi phí tính giá SPA. Khi có giá xuất kho ( giá vốn ) thì ta bán cho KHB theo giá vừa tính toán. Khi KHB trả lại hàng thì ta đk hàng bán bị trả lại theo đơn giá xuất bán.Quá trình sản xuất SPA? Trong chu kỳ sản xuất thì sẽ có rất nhiều rất nhiều chu kỳ sản xuất SP A. Tồn đầu kỳ SP A tồn với đơn giá khác. Trong kỳ sản xuất SP A đợt 2 hoàn thành nhập kho với đơn giá khác. ? Lúc này xuất hiện 2 đơn giá khác nhau.


Nếu 100sp đó biết là hàng xuất của kỳ này hay kỳ trước thì lại quá dễ. Đề bài nói chung vậy nên mình mới phải xét xem chọn giá nào hợp lý nhất.
By Heardind
#338427

theo mình thì khi xuất hàng kiểu gì doanh nghề cũng phải ghi đơn giá cho lô hàng xuất đó.không thì hạch toán sao được.trừ trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.nếu không có giá chính xác thì thường doanh nghề xây dựng giá tạm tính rồi cuối kỳ xác định giá bình quân dự trữ cả kỳ rồi điều chỉnh sau cho phù hợp.


vì thế khi xuất hàng bán theo giá nào thì khi nhập lại cũng theo giá xuất đó.doanh nghề phải mở sổ theo dõi rõ hơn cho từng đơn hàng, từng lô hàng. Vì thế không khó khăn khi biết giá xuất kho lô hàng đó là bao nhiêu
By tuanhoai_3009
#338428

Nguyên văn bởi ngocanh2203

theo mình thì khi xuất hàng kiểu gì doanh nghề cũng phải ghi đơn giá cho lô hàng xuất đó.không thì hạch toán sao được.trừ trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.nếu không có giá chính xác thì thường doanh nghề xây dựng giá tạm tính rồi cuối kỳ xác định giá bình quân dự trữ cả kỳ rồi điều chỉnh sau cho phù hợp.


vì thế khi xuất hàng bán theo giá nào thì khi nhập lại cũng theo giá xuất đó.doanh nghề phải mở sổ theo dõi rõ hơn cho từng đơn hàng, từng lô hàng. Vì thế không khó khăn khi biết giá xuất kho lô hàng đó là bao nhiêuBạn này đang đi học, giải theo pp học trong trường. Không áp dụng cho thực tế nhá! Nếu thực tế đâu phải cãi nhau hay tranh cãi về vấn đề này?
By Andrey
#338429

Nguyên văn bởi ruachip1990

Bạn này đang đi học, giải theo pp học trong trường. Không áp dụng cho thực tế nhá! Nếu thực tế đâu phải cãi nhau hay tranh cãi về vấn đề này?mình thất học rồi nhé.vừa mới đi làm rồi.có bạn còn đi học ấy.nhưng chắc mình làm về bên kiểm toán nên không hiểu mấy cái này lắm.chỉ nắm rõ về chuẩn mực với lý thuyết thôi.


p/s:vẫn ở hoàng quốc việt chứ bạn mến?
By tranhangtour
#338430

Đây không phải là cãi nhau mà là trao đổi kiến thức nhé.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement