Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By Celeste
#333946

Tồn quỹ ngày 1/11: 10.000 USD, tỷ giá 1USD = 19.400 VNĐ


Trong tháng 11 có các nghề vụ phát sinh


1. Ngày 4/11: Bán hàng thu bằng tiền mặt nhập quỹ, số tiền 1100USD. Tỷ giá GDBQ thị


trường ngoại tệ liên ngân hàng: 1USD =19.500 VNĐ.


2. Ngày 9/11: Xuất quỹ 500USD chi cho hoạt động bán hàng. Tỷ giá GDBQ thị trường


ngoại tệ liên ngân hàng: 1 USD = 19.510VNĐ.


3. Ngày 15/11 công ty JPC lũy vốn liên doanh để thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm


soát 10.000USD. DN vừa nhập quỹ. Tỷ giá GDBQ thị trường ngoại tệ liên ngân hàng: 1


USD = 19.520VNĐ.


4. Ngày 25/11: Xuất quỹ 10.000USD gửi vào ngân hàng. Tỷ giá GDBQ thị trường ngoại


tệ liên ngân hàng: 1 USD = 19.530VNĐ.


Yêu cầu


Định khoản các nghề vụ trên trong trường hợp DN tính tỷ giá xuất quỹ theo các phương


pháp


1. Phương pháp NTXT


2. Phương pháp NSXT


3. Phương pháp BQGQ

---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:16 ----------

tính giá theo các PP thì mình làm rồi , không hiểu nó bảo định khoản các nghề vụ trên trong trường hợp DN tính tỷ giá xuất quỹ theo các phương


pháp


1. Phương pháp NTXT


2. Phương pháp NSXT


3. Phương pháp BQGQ


là như thế nào :| ( không hiểu câu hỏi )


1. Binh quân gia quyền


(10000*19400 + 1100*19500 + 10000*19520)/(10000 + 1100 + 10000) = 19462


Xuất quỹ ngày 9/11


500 * 19467 = 9731000


Xuất quỹ ngày 25/11


10000*19467 = 194620000


Tồn cuối kỳ : 10600 * 19462 = 206297200


2. Nhập trước xuất trước


Xuất quỹ ngày 9/11


500 * 19400 = 9700000


Xuất quỹ ngày 25/11


9500*19400 + 500*19500 = 194050000


Tồn cuối kỳ : ( 600*19500 + 10000*19520 ) = 206900000


3. Nhập sau xuất trước


Xuất quỹ ngày 9/11


500 * 19500 = 9750000


Xuất quỹ ngày 25/11


9500*19520 = 185440000


Tồn cuối kỳ : ( 600*19500 + 10000*19400 ) = 205700000

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By gaixinhdatcang_hammookane
#337101

định khoản bt thôi chỉ chú ý phần tỷ giá theo các phương pháp là dc


NTXT: 1. N111 1100*19500


C131 1100*19500


2. N641 500*19400


C111 500*19400


3.N111 10000*19520


C(TK không nhớ rõ) 10000*19500


4. N112 (9500*19400)+(500*19500)


C 111 (9500*19400)+(500*19500)


NSXT :NV 1,3 GIỐNG NTXT


2, N641 500*19500


C111 500*19500


4. N112 10000*19520


C111 10000*19520


phương pháp BQGQ (tỷ giá phụ thuộc vào pp BQGQ từng thời (gian) điểm hay là ppBQGQ cuối tháng)
Blog Tâm sự:
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
By vobangtram_tramsieudep
#337102

ĐK trong trường hợp ngoại tệ xuất quỹ theo pp NTXT


1. Nợ tk 111/ có tk 511: 1.100*19,5


ĐT: Nợ tk 007(Quỹ): 1.100 USD

2. Nợ tk 641: 500*19,51


Có tk 111: 500*19,4


Có tk 515: 500*0,11


ĐT: Có tk 007(Quỹ): 500 USD

3. Nợ tk 111/ Có tk 411: 10.000*19,52


ĐT: Nợ tk 007(Quỹ): 10.000 USD

4. Nợ tk 112: 10.000*19,53


Có tk 111: 9500*19,4 + 500*19,5


Có tk 515: 9500*0,13 + 500*0,03


ĐT: Có tk 007(Quỹ): 10.000 USD

T làm 1 trg hợp này thui. 2 Trg hợp còn lại b làm nốt nhé. Cũng không có gì khó mà
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online