Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By minhphuong_1302
#324942

Chi phí trả trước phát sinh vào tháng 12/20xx, thời (gian) gian phân bổ là 2 tháng cho vào 142 hay 242?


Chi phí trả trước phát sinh vào tháng 01/20xx, thời (gian) gian phân bổ 12 tháng cho vào 142 hay 242?


Nói tóm lại là phân biệt phụ thuộc vào 1 năm tài chính hay 1 năm?


Mình thấy có nhiều chủ đề về vấn đề này rồi nhưng mà chưa tìm được câu trả lời KẾT đáng các bạn giúp mình với. Đợt nọ thi tốt nghề đính vào một câu kiểu này đến bây giờ mình cũng chưa biết là làm đúng hay sai nữa

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By h2o_eye
#325431

Theo mình TK 142 cuối năm không để số dư. Vì vậy nếu bị qua năm thì hạch toán vào TK 242.
Blog Tâm sự:
By ngoi1minhnhodenem
#325432

Nguyên văn bởi khuctinhsy

Chi phí trả trước phát sinh vào tháng 12/20xx, thời (gian) gian phân bổ là 2 tháng cho vào 142 hay 242?


Chi phí trả trước phát sinh vào tháng 01/20xx, thời (gian) gian phân bổ 12 tháng cho vào 142 hay 242?


Nói tóm lại là phân biệt phụ thuộc vào 1 năm tài chính hay 1 năm?


Mình thấy có nhiều chủ đề về vấn đề này rồi nhưng mà chưa tìm được câu trả lời KẾT đáng các bạn giúp mình với. Đợt nọ thi tốt nghề đính vào một câu kiểu này đến bây giờ mình cũng chưa biết là làm đúng hay sai nữaTài khoản 142 là tài khoản phân bổ trong vòng 12 tháng, Còn tai khoản 242 thời (gian) gian phân bổ 12 tháng trở lên.


+ Trong trường hợp chi phí phát sinh vào tháng 12/20xx nếu sử dụng trong vòng 1 năm thì bạn cho vào tài khoản 142, còn sử dụng trong 2 năm thi cho vào 242.


+ Phát sinh từ tháng 01/20xx cũng tương tự như vậy
By kun.nolove_76
#325434

Biết ngay mà, lại mỗi người một ý. Chi phí trả trước phát sinh vào tháng 12/20xx, thời (gian) gian phân bổ là 2 tháng tức là 2 năm tài chính rồi nhưng mà lại chưa đủ 12 tháng nên chưa đủ 1 năm. Thi cử mà các thầy cô còn cho cái thể loại này đúng là làm khó nhau quá.
#325435

Nguyên văn bởi khuctinhsy

Biết ngay mà, lại mỗi người một ý. Chi phí trả trước phát sinh vào tháng 12/20xx, thời (gian) gian phân bổ là 2 tháng tức là 2 năm tài chính rồi nhưng mà lại chưa đủ 12 tháng nên chưa đủ 1 năm. Thi cử mà các thầy cô còn cho cái thể loại này đúng là làm khó nhau quá.Căn cứ vào năm tài chính chứ không ai căn cứ vào số tháng.


Ví dụ cty thành lập tháng 8-> tính đủ số tháng thì tháng 8 năm 2012 mới là 12 tháng => khi này mới lập báo cáo tài chính năm ah ?


ẹc ẹc !
By Armen
#325436

Moi nguoi co mẫu hợp dong lao dông thỏa ước ko? Cho minh với


Thank nhieu
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online