Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By nhok_xu_iu_anh
#323975 cả nhà vừa có ai đi nộp thuế vào ngân sách nhà nước chưa.


hôm qua E đi nộp thuế e kê vào tờ " Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1-02/NS" thì ở ngân hàng họ không nhận. họ bảo phải khai vào mẫu mới theo thông tư 28.em tim mãi mà không thấy


nhà mình ai có mẫu mới thì gửi cho e xin. thanks!
By Ryker
#323980 Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2011:
Mục đích:
- Quy định các quy trình, thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), tạo thuận lợi cho người nộp thuế, phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác vào NSNN và nộp phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là người nộp NSNN) và hỗ trợ trong việc tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
- Thống nhất dữ liệu thu NSNN giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các ngân hàng thương mại (NHTM); đồng thời, giảm thời gian và khối lượng nhập liệu tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Phát triển các dịch vụ thu, nộp NSNN hiện đại và từng bước thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công.
Phạm vi và đối tượng áp dụng:
- Phạm vi áp dụng bao gồm: các khoản thu NSNN (thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN); tiền nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính.
[JUSTIFY]- Đối tượng áp dụng: KBNN; cơ quan Thuế, Hải quan; các NHTM và các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN hay nộp tiền phạt vi phạm hành chính.


Update:

Download mẫu biểu HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Việt Nam 2014
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
By nh03m_ko0l
#324002 Bên mình ngày 29/7/2011 cũng làm giấy nộp tiền mẫu đó ra ngân hàng để chuyển tiền nộp thuế cho kho bạc nhà nước dưới Hải Phòng mình vẫn thấy ngân hàng nhận mẫu đó mà.
By nhocnhodangyeu_timanh98
#324003 Theo thông tư 28 thì có 1 loại giấy nộp tiền là Lệnh thu. Mẫu số: 01/LT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).
By yeulam_laiyeu_lailam_potay
#324004 heo quy định tại TT 28/2011/TT-BTC, thì mẫu 01/LT áp dụng trong TH sau :

4. Trường hợp thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế:

a) Thực hiện bằng hình thức trích chuyển tài khoản: căn cứ vào Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế kèm theo Lệnh thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/LT ban hành kèm theo Thông tư này, Kho bạc nhà nước, ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản có trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế để nộp ngân sách nhà nước.
By Connlaoi
#324040 Theo điều 24 , Chương III (TT 28/2011):

Thủ tục nộp thuế:
Người nộp thuế nộp thuế vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

Cơ quan thuế, Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng nơi thu tiền thuế có trách nhiệm chỉ dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho người nộp thuế đối với từng hình thức nộp tiền mặt hay chuyển khoản. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, rõ hơn các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.

>>> Tức là giấy nộp tiền vào NSNN do NH quy định ??
By l1lo0o_boy
#324058 các bạn tải thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 là có mấu nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới đấy ạ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement