Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By fatdragon31
#315837

Công ty em xuất bán hàng cho khách hàng do không đạt chất lượng, hàng trả lại, nhưng VD xuất hóa đơn 10 tấn, nhưng khi khách hàng xuất trả lại 7 tấn, còn lại 3 tấn hàng khách hàng vừa dùng nhưng trên hóa đơn trả lại không có. Thì trên công nợ của công ty em khách hàng vẫn còn nợ 3 tấn. Vậy 3 tấn khách hàng vừa dùng thì em hạch toán thế nào để giảm công nợ đi ạ.
By giang_nguyendong
By san.chiro
#315894

nếu bên khách hàng không trả lại 3 tấn kia thì có nghĩa là họ vừa chấp nhận, vì vậy bạn có thể ghi nhận doanh thu của 3 tấn này. Còn cái 7 tấn kia nếu vừa ghi nhận doanh thu thì ghi n531&n3331/c131 & n156/c632
By thienthanthuytinh_22491
#315895

Nếu đúng bên khách hàng không trả 3 tấn đó thì họ còn nợ tiền, nhưng do 3 tấn kia kèm phẩm chất lên họ không trả tiền lên mình không biết hạch toán thế nào Nếu vân để công nợ thì không đúng vì công nợ không thể thu hôi được.
By catus_nt
#315916

Nguyên văn bởi dangvan

Nếu đúng bên khách hàng không trả 3 tấn đó thì họ còn nợ tiền, nhưng do 3 tấn kia kèm phẩm chất lên họ không trả tiền lên mình không biết hạch toán thế nào Nếu vân để công nợ thì không đúng vì công nợ không thể thu hôi được.vừa chế biến rồi thì làm sao mà trả lại được, nếu họ cứ nhất định là phải trả lại thì bạn có thể đến và thương lượng để giảm giá lô hàng đó. OK Men!!!
By Anselmo
#315917

thực tế thì bên khách hàng đó vừa trả lại hàng cho bạn là 7 tấn đồng thời (gian) trên hóa đơn thì ghi lại trả toàn bộ lô hàng là 10 tấn: thì bạn cứ coi như người ta trả toàn bộ lô hàng đó đi, rồi bạn xuất bán lại 3 tấn đó cho họ có giảm giá hay không thì tùy 2 bên


định khoản:


Nợ 156:


có 632:

- Nợ 153:


Nợ 33311:


có 131:

xong rồi bản xuât bán 3 tấn kia như bình thường thôi
By nhoc_denny
#315951

Nguyên văn bởi dangvan

Công ty em xuất bán hàng cho khách hàng do không đạt chất lượng, hàng trả lại, nhưng VD xuất hóa đơn 10 tấn, nhưng khi khách hàng xuất trả lại 7 tấn, còn lại 3 tấn hàng khách hàng vừa dùng nhưng trên hóa đơn trả lại không có. Thì trên công nợ của công ty em khách hàng vẫn còn nợ 3 tấn. Vậy 3 tấn khách hàng vừa dùng thì em hạch toán thế nào để giảm công nợ đi ạ.theo mình thì hàng không đạt chất lượng thì chắc họ cũng không dùng được, bạn nên nói họ làm thủ tục hàng hủy tại nơi khách hàng luôn va làm đầy đủ bộ chứng từ hủy hàng đối với 3 tấn đó, khi có bộ chứng từ hàng hủy này bạn hạch toán như sau:


Nợ 632


Nợ 3331(nếu có)


Có 1311
By smallcat_lovely_lovely
#315972

Nguyên văn bởi vilasacks

theo mình thì hàng không đạt chất lượng thì chắc họ cũng không dùng được, bạn nên nói họ làm thủ tục hàng hủy tại nơi khách hàng luôn va làm đầy đủ bộ chứng từ hủy hàng đối với 3 tấn đó, khi có bộ chứng từ hàng hủy này bạn hạch toán như sau:


Nợ 632


Nợ 3331(nếu có)


Có 1311sao lại nợ 632 nhỉ???
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement