Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By cartoonhy18
#311214

Công ty chỗ mình đang thực tập là công ty cổ phần nhập khẩu và phân phối rượu.Công ty này tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ.Nhưng mình không hiểu lắm về phương pháp này.Bạn nào biết rành thì làm ơn giúp mình với.Thank các bạn nhiều nha.
By manenllyha2001
#311240

Nguyên văn bởi marie_hoang

Công ty chỗ mình đang thực tập là công ty cổ phần nhập khẩu và phân phối rượu.Công ty này tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ.Nhưng mình không hiểu lắm về phương pháp này.Bạn nào biết rành thì làm ơn giúp mình với.Thank các bạn nhiều nha.Tính giá xuất kho theo phương phát bình quân cuối kỳ nghĩa là trong kỳ, mỗi lần xuất kho bạn không tính giá vốn cho đơn hàng vừa xuất kho đó mà đợi đến cuối kỳ mới tính phụ thuộc trên đơn giá bình quân của các lần nhập kho trong kỳ.
By Tau
#311259

Nguyên văn bởi marie_hoang

Công ty chỗ mình đang thực tập là công ty cổ phần nhập khẩu và phân phối rượu.Công ty này tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ.Nhưng mình không hiểu lắm về phương pháp này.Bạn nào biết rành thì làm ơn giúp mình với.Thank các bạn nhiều nha.PP bình quân cuối kỳ là cuối kỳ kế toán mình sẽ tính giá vốn cho TP & hàng hoá vừa xuất bán trong tháng.

Giá vốn bq = ( giá trị tồn đk + giá trị nhập trong kỳ) / ( SL tồn đk + SL nhập trong kỳ) * SL xuất bán trong kỳ

Chúc bạn thành công
By tammao1994
#311260

Giá xuất kho bình quân cuối kỳ của một sp = Gtrị tồn đầu kỳ + Giá nhập trong kỳ / SL tồn đầu + SL nhập trong kỳ


Khi tính được đơn giá bình quân của 1 sp thì lấy : Giá Bình quân 1 sp * sl xuất bán thì lúc đó tính được giá vốn theo pp bình quân cuối kỳ
By thaihung_moon
#311282

Nguyên văn bởi thuykieu86

vậy mặt hàng nào thì tính theo đơn giá đích danh vậy, có ai biết vấnđề này ko?Thực tế đích danh chỉ áp dụng cho những công ty kinh doanh nhưng mặt hàng có giá trị lớn số lượng hàng hóa sản xuất luân chuyển trong kỳ không quá nhiều ví dụ như ô tô , bất động sản , thậm chí máy bay , tàu lửa....
By Naughton
#311302

Mình nghĩ nó không đơn giản như vậy.


Mình ví dụ nhé:


Tồn đầu kỳ : 100 sp x 15.500 = 1.150.000


Nhập : 1000 sp x 14.650 = 14.650.000


Xuất trong kỳ: 250 sp


cuối kỳ tính giá bình quân: 14.364


giá trị xuất: 250sp x 14.364 = 3.591.000


như vậy tồn kho theo giá bình quân là: (1.000+100-250)x14.364 = 12.209.400


thực tế : (1.150.000+14.650.000)-3.591.000=12.209.000


Chênh lệch 400, nếu nói như trên thì kết chuyển 400 đồng như thế nào để phần thẻ kho và số dư trên bảng CĐTK khớp nhau???????????
By thuc_trinh108
#311303

Mình nghĩ nó không đơn giản như vậy.


Mình ví dụ nhé:


Tồn đầu kỳ : 100 sp x 15.500 = 1.150.000


Nhập : 1000 sp x 14.650 = 14.650.000


Xuất trong kỳ: 250 sp


cuối kỳ tính giá bình quân: 14.364


giá trị xuất: 250sp x 14.364 = 3.591.000


như vậy tồn kho theo giá bình quân là: (1.000+100-250)x14.364 = 12.209.400


thực tế : (1.150.000+14.650.000)-3.591.000=12.209.000


Chênh lệch 400, nếu nói như trên thì kết chuyển 400 đồng như thế nào để phần thẻ kho và số dư trên bảng CĐTK khớp nhau???????????


Chênh lệch là do bạn làm tròn số ở cuối kỳ tính giá bình quân đó thôi
By Rudy
#311324

khi trả lại hàng mua thì ntn ạ?


vd: ngày 1: mua 10 sp A, giá 4,1tr/sp


ngày 2: trả lại 2 sp A


ngày 3: mua 3 sp A,giá 4,3tr


Vậy khi xuất trả spA ngày 2 thì ghi giá (10*4,1+3*4,3)/(10+3) hay giá 4,1 tr ạ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement