Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By icy_girl9x
#311114

tớ có vụ này mà chưa biết thế nào các bạn ah?


tớ đang học kế toán máy, tớ không hiểu vì sao mà cái máy của tớ đang dùng ấy nó không sử dụng được các công thức như hàm if, vlookup....


bởi vì nếu VD như tớ muốn tính công thức ở file" vật tư" chẳng hạn thì tớ phải lấy dữ liệu từ file " sổ chi tiết".... nhưng mà cứ đánh công thức bình thường vào file " vật tư" rồi, lấy dữ liệu ở file : sổ chi tiết: thì nó lại hiện ra cái biển màu vàng "" the formula you typed contains an error.""


tiếp nữa là : - for information about fixing common formula problem, clihk Giúp


- To get assistance in entering a function, cick OK, then Function on the Insert menu.


- If you are not trying to enter q formula, avoid using an equal sign (=) or minus sign (-) , or precede it with a single quotation mark(').
các bạn có ai biết thì xem giúp mình với nhé
By anh_yeu_vo
#311130

- The formula you typed contains an error: Công thức bạn vừa gõ có chứa một lỗi,

- For information about fixing common formula problem, clihk help: Để có thông tin về vấn đề công thức chung cố định, click giúp đỡ,

- To get assistance in entering a function, cick OK, then Function on the Insert menu: - Để nhận được hỗ trợ trong khi nhập một công thức, cick OK, sau đó thực hiện trên thanh Insert,

- If you are not trying to enter q formula, avoid using an equal sign (=) or minus sign (-) , or precede it with a single quotation mark('): Nếu bạn không cố gắng để nhập công thức q, tránh sử dụng một dấu bằng (=) hay dấu trừ (-), hay đi trước nó với một dấu nháy đơn ('),
=> đoán là: Thay vì bạn dùng dấu phẩy ( , ) mà bạn gõ dấu chấm phẩy ( ; ) trong công thức, hay bạn gõ thiếu dấu ngoặc (), hay là thiếu dấu nháy ( " " ),
By Cornal
#311131

Nguyên văn bởi Love You

- The formula you typed contains an error: Công thức bạn vừa gõ có chứa một lỗi,

- For information about fixing common formula problem, clihk help: Để có thông tin về vấn đề công thức chung cố định, click giúp đỡ,

- To get assistance in entering a function, cick OK, then Function on the Insert menu: - Để nhận được hỗ trợ trong khi nhập một công thức, cick OK, sau đó thực hiện trên thanh Insert,

- If you are not trying to enter q formula, avoid using an equal sign (=) or minus sign (-) , or precede it with a single quotation mark('): Nếu bạn không cố gắng để nhập công thức q, tránh sử dụng một dấu bằng (=) hay dấu trừ (-), hay đi trước nó với một dấu nháy đơn ('),
=> đoán là: Thay vì bạn dùng dấu phẩy ( , ) mà bạn gõ dấu chấm phẩy ( ; ) trong công thức, hay bạn gõ thiếu dấu ngoặc (), hay là thiếu dấu nháy ( " " ),tớ vừa làm như vậy rồi sao mà vẫn không được nhé, các máy khác vẫn làm bt mà sao máy tính của tớ lại bị vậy.
By lebaohoang_1988
#311132

Nguyên văn bởi thuy_nd

tớ có vụ này mà chưa biết thế nào các bạn ah?


tớ đang học kế toán máy, tớ không hiểu vì sao mà cái máy của tớ đang dùng ấy nó không sử dụng được các công thức như hàm if, vlookup....


bởi vì nếu VD như tớ muốn tính công thức ở file" vật tư" chẳng hạn thì tớ phải lấy dữ liệu từ file " sổ chi tiết".... nhưng mà cứ đánh công thức bình thường vào file " vật tư" rồi, lấy dữ liệu ở file : sổ chi tiết: thì nó lại hiện ra cái biển màu vàng "" the formula you typed contains an error.""


tiếp nữa là : - for information about fixing common formula problem, clihk Giúp


- To get assistance in entering a function, cick OK, then Function on the Insert menu.


- If you are not trying to enter q formula, avoid using an equal sign (=) or minus sign (-) , or precede it with a single quotation mark(').

các bạn có ai biết thì xem giúp mình với nhéTheo bản thân mình có những ý sau dẫn đến thông báo lõi trên:


Máy bạn định dáng dấu "," mà bạn gõ dấu ";" hay ngược lại.

Text mà bạn không có dấu nháy.

Khi công thức liên kết giữa các Sheet thì bạn kích chọn chứ đừng có đánh lại tên Sheet nhen.

Cách này có thể tìm ra được loi nè.Hãy đua File lên diễn đàn thì những cái lỗi ấy hy vọng sẽ được tường minh.


By paperazy13
#311166

Nguyên văn bởi phuyen89

Theo bản thân mình có những ý sau dẫn đến thông báo lõi trên:


Máy bạn định dáng dấu "," mà bạn gõ dấu ";" hay ngược lại.

Text mà bạn không có dấu nháy.

Khi công thức liên kết giữa các Sheet thì bạn kích chọn chứ đừng có đánh lại tên Sheet nhen.

Cách này có thể tìm ra được loi nè.Hãy đua File lên diễn đàn thì những cái lỗi ấy hy vọng sẽ được tường minh.

tớ vừa làm như các bạn nói, mà sao vẫn không được ah. mà tớ không biết cách nào để đưa lên dkt đây.
By nhoc_bi_bo
#311167

Nguyên văn bởi thuy_nd

tớ vừa làm như các bạn nói, mà sao vẫn không được ah. mà tớ không biết cách nào để đưa lên dkt đây.Vậy thì thanh lý nó đi. Kêu sếp mua máy mới về xài,
By phonghieu9
#311218

Nguyên văn bởi thuy_nd

tớ có vụ này mà chưa biết thế nào các bạn ah?


tớ đang học kế toán máy, tớ không hiểu vì sao mà cái máy của tớ đang dùng ấy nó không sử dụng được các công thức như hàm if, vlookup....


bởi vì nếu VD như tớ muốn tính công thức ở file" vật tư" chẳng hạn thì tớ phải lấy dữ liệu từ file " sổ chi tiết".... nhưng mà cứ đánh công thức bình thường vào file " vật tư" rồi, lấy dữ liệu ở file : sổ chi tiết: thì nó lại hiện ra cái biển màu vàng "" the formula you typed contains an error.""


tiếp nữa là : - for information about fixing common formula problem, clihk Giúp


- To get assistance in entering a function, cick OK, then Function on the Insert menu.


- If you are not trying to enter q formula, avoid using an equal sign (=) or minus sign (-) , or precede it with a single quotation mark(').
các bạn có ai biết thì xem giúp mình với nhéCách đơn giản nhất là đừng có đánh mà sử dụng fx=vlookup(... và fx=if(..., xong rồi kiểm tra lại công thức
By cammje_cammje_05
#311242

Nguyên văn bởi Dragon489

Cách đơn giản nhất là đừng có đánh mà sử dụng fx=vlookup(... và fx=if(..., xong rồi kiểm tra lại công thức


nhưng mà chỉ cần =vlookup(A7,rồi bấm sang file khác lấy dữ liệu là vừa báo hiệu không được rồi đó
By leon_1691
#311243

Nguyên văn bởi thuy_nd

tớ vừa làm như các bạn nói, mà sao vẫn không được ah. mà tớ không biết cách nào để đưa lên dkt đây.


Làm theo đường LINK sau để đưa Nó lên đấy:


Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement