Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By hoangthuylinh310
#306932

Em đang làm báo cáo tốt nghề về chuyên đề báo cáo kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Trong đề cương của em thầy cho mục 1: Các vấn đề chung về công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.Có mục naỳem không có tài liệu để làm :


mục 1.2: Các phương pháp nghiên cứu:


1.2.1: Phương pháp duy vật biện chứng.


1.2.2: Phưong pháp thu thập thông tin.


1.2.3:Phương pháp chứng từ kế toán.


1.2.4: Phương pháp tài khoản kế toán.


1.2.5: Phương pháp phân tích so sánh.


Cả nhà mình ai có tài liệu thì giúp em với.Thanks
By vophilong76
By Eddison
#307073

bạn vào đây xem thử nhé Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement