Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By Markus
#305480

Xin chào các anh chị kế toán


Anh chị nào vừa đăng ký thang bảng lương. Xin cho em mẫu " Biên bản họp thông qua hệ thống thang bảng lương " với, em mới làm lần đầu nên không biết phải ghi như thế nào, xin các anh chị giúp đỡ giùm em


Email : [email protected]


Em xin Thank các anh chị nhiều
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement