Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By sweetdreams.nhoc
By tranphu_quoc
#302467

cái này của bạn thuộc hệ thống thông tin kế toán mà bọn mình học, mình có tài liệu môn này mình sẽ up lên cho bạn. Bạn hãy đọc và lọc ra những cái cần cho mình nhé.Hi,
By fantasyforever91
#302469

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

---------- Post added at 05:53 Phần mềm ---------- Previous post was at 05:52 Phần mềm ----------

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

---------- Post added at 05:55 Phần mềm ---------- Previous post was at 05:53 Phần mềm ----------

tại mạng nhà mình bị lỗi nên mãi mới tải lên đựơc
By nguyenlong912004
#302470

Thank bạn vừa giúp,những tài liệu của bạn mình vừa xem,bạn có thể giúp tớ làm trực tiếp cái bài tớ gửi rồi up hộ tó được ko


tớ vừa đj thi về,nên mún đọ kết quả
By dieulinh060986
#302471

Đề bài của bạn có thể nói gọn lại:


1: Xuất bán thì công ty phải xuất hóa đơn GTGT, Nếu là hàng hóa thì phải lập phiếu xuất kho. Chi phí liên quan đến chuyện bán hàng hoá, tài sản, ... thì mình nhận hóa đơn đỏ GTGT hay Hóa đơn thông thường của bên cung cấp dịch vụ, nếu trả khoản chi phí đó bằng tièn mặt thì có phiếu chi, trả bằng TGNH thì có ủy nhiệm chi sau này có báo Nợ của Ngân hàng(tùy NH có hay không)


Thu tiền hàng bằng TGNH thì có báo có của NH, tiền mặt thì lập phiếu thu


2: Tính ra khấu hao tài sản cố định thì là bảng tính khấu hao tài sản cố đinh


3: Mua hàng hóa thì mình nhận hóa đơn, nếu nhập kho thì có Phiếu nhập kho nếu thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt thì có Phiếu chi, thanh toán bằng TGNH thì có UNC sau này nhận được Báo Nợ của NH, Nếu chưa thanh toán tiền hàng thì không phải lập gì.


4: Hoàn thành nhập kho thì có phiếu nhập kho.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement