Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By thanhtrung00009
#121378 Mình đang dùng office 2003 quen, bây giờ chuyển sang office 2007 mình k dùng không quen, mình có thể làm ra (tạo) dữ liệu để lọc, nhưng mà cách lọc như thế nào thì mình không biết, ví dụ mình đang làm nhật ký chung, mình đang đánh ngày tháng bất theo thứ tự, bây giờ mình muốn lọc theo thứ tự từ 1 đến 10, giúp mình với?
By phuong29121984
#121604 Ngày tháng bất theo thứ tự là sao bạn ? Mình bất hiểu chổ này ?Xem lại cách định dạng, date, hay là Text, nếu là date thì ok rồi, còn nếu là text thì bạn chèn thêm 1 cột, dùng hàm left để lấy ngày, dùng hàm mid để lấy tháng, rồi lọc.Thử xem !
By loving_you472000
#121736 Trích:
Nguyên văn bởi tieuhocoi Mình đang dùng office 2003 quen, bây giờ chuyển sang office 2007 mình k dùng không quen, mình có thể làm ra (tạo) dữ liệu để lọc, nhưng mà cách lọc như thế nào thì mình không biết, ví dụ mình đang làm nhật ký chung, mình đang đánh ngày tháng bất theo thứ tự, bây giờ mình muốn lọc theo thứ tự từ 1 đến 10, giúp mình với?
Bạn đánh bất theo thứ tự thời (gian) gian hay là dd/mm/yy mà nó bị đỏi thanh mm/dd/yy.Nếu bạn muốn lọc từ 1 đến 10 thì bạn phải bôi đen Sort-' + '->Ascending thôi.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement