Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By Miss_ya
#102374 mình đang tự học thêm excel, tất cả người giúp mình cách làm công thức này nha :Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số Tuần và Số Ngày Lẻ Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ mình biết là dùng hàm if nhưng không biết làm thế nào nữa ạ.thanks tất cả người !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement