Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
Hình đại diện của thành viên
By lequy2012
#565413 công ty em mới thành lập được 1 năm chỉ có 4 nhân viên chưa ký hợp đồng do cứ vô làm được vài tháng lại nghỉ nên toàn là nhân viên mới vậy làm cách nào để đưa tiền lương vào chi phí được.
về thuê kho và vận chuyển hầu như là cũng không có hóa đơn vậy bây giờ muốn hợp thức hóa những chi phí đó như thế nào ạ ,bác nào biết chỉ em với em là kế toán mới toanh chưa biết nhiều về nhưng vấn đề này
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement