Những phần mềm hữu ích cho dân kinh tế, bán hàng...
Nội quy chuyên mục: Những phần mềm hữu ích cho người làm kế toán, tài chính ngân hàng
By txt1630
#79358 Máy của mình hay bị cùng nghiệp vào lúc mình đi vắng hay công tác, mà mình quên mất cách cài đặt password cho các file mình làm, mong cả nhà chỉ dẫn cách cài password trong file Excel và cho cả máy tính. Cảm ơn!
By Thaddeus
#79366 Để đặt password cho tài liệu Ecxel, thực hiện theo các bước sau:- Ở cửa sổ giao diện của Excel, click Tools từ thanh công cụ, và chọn Options từ menu sổ xuống. - Một cửa sổ mới xuất hiện, tại đây bạn chọn thẻ Security. Tại thẻ này, bên dưới mục ‘File encryption settings for this workbook’ bạn sẽ điền password đầu tiên vào ô ‘Password to open’. Password này có tác dụng để bảo vệ file của bạn chỉ được mở khi điền đúng password. Nếu bạn muốn sử dụng password để khóa chức năng chỉnh sửa file những vẫn có thể cho người khác xem nội dung file đó, bạn điền password vào hộp thoại ‘Password to modify’ ở bên dưới mục ‘Fire sharing settings to this workbook’.- Sau khi điền Password tại đây và nhấn Ok, một hộp thoại mới xuất hiện yêu cầu bạn xác nhận Password vừa điền, bạn chỉ cần điền lần lượt 2 Password vừa điền trước đó rồi nhấn Ok. Lưu ‎ý: Độ dài tối (nhiều) đa cho mỗi password là 15 ký tự. Để đặt password cho máy:-Có một cách đặt Password máy tính, nó còn bảo mật (an ninh) hơn cả Password Admin, đó là đặt Password SYSKEY ta có thể đặt Password này như sau : Mở hộp Run gõ syskey và nhấn Enter. Tại của sổ Security chọn Update.Tại cửa sổ tiếp theo chọn Password Startup, rồi nhập hai lần mật (an ninh) khẩu vào hai ô bên dưới > OK > OK.Và restart lại máy.
By Cisco
#79371 Trích: Nguyên văn bởi onlyyou_88ak Để đặt password cho tài liệu Ecxel, thực hiện theo các bước sau:- Ở cửa sổ giao diện của Excel, click Tools từ thanh công cụ, và chọn Options từ menu sổ xuống. - Một cửa sổ mới xuất hiện, tại đây bạn chọn thẻ Security. Tại thẻ này, bên dưới mục ‘File encryption settings for this workbook’ bạn sẽ điền password đầu tiên vào ô ‘Password to open’. Password này có tác dụng để bảo vệ file của bạn chỉ được mở khi điền đúng password. Nếu bạn muốn sử dụng password để khóa chức năng chỉnh sửa file những vẫn có thể cho người khác xem nội dung file đó, bạn điền password vào hộp thoại ‘Password to modify’ ở bên dưới mục ‘Fire sharing settings to this workbook’.- Sau khi điền Password tại đây và nhấn Ok, một hộp thoại mới xuất hiện yêu cầu bạn xác nhận Password vừa điền, bạn chỉ cần điền lần lượt 2 Password vừa điền trước đó rồi nhấn Ok. Lưu ‎ý: Độ dài tối (nhiều) đa cho mỗi password là 15 ký tự. Để đặt password cho máy:-Có một cách đặt Password máy tính, nó còn bảo mật (an ninh) hơn cả Password Admin, đó là đặt Password SYSKEY ta có thể đặt Password này như sau : Mở hộp Run gõ syskey và nhấn Enter. Tại của sổ Security chọn Update.Tại cửa sổ tiếp theo chọn Password Startup, rồi nhập hai lần mật (an ninh) khẩu vào hai ô bên dưới > OK > OK.Và restart lại máy. Có cách nào cài luôn 1 Folder không bạn?
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement